Repetitielokaal:     Muziekschool Artamuse, Dr Stassenstraat 88 Beek

Repetitie:                 Vrijdag 20.00 uur – 22.30 uur


Wat houdt het in om lid te worden van MBL?

Je zou jezelf een aantal vragen kunnen stellen zoals:

Moet ik goed kunnen zingen om aangenomen te worden?
------ Behalve de uitzonderingsgevallen die geen toon kunnen houden kan iedere man zingen. Er valt ook een hoop bij te leren als je daarvoor open staat.
     In de douche of badkamer klinkt het toch goed!

Moet ik een verplichting van elke week repeteren aan gaan?
------ Iets is een verplichting als je het zo voelt. Zaken die je graag doet voelen niet als verplichting. Laat je dat ook niet aanpraten door je omgeving.
     Bedenk dat in deze tijd ook mannen een avond zelf moeten kunnen besteden.

Repetitie op de vrijdagavond?
------ Het weekend begint met het uitoefenen van je hobby. Daarna is er zaterdag en zondag om andere dingen te doen, dus waarom niet de vrijdagavond?

Financieel?
------ De contributie is € 140 per jaar dat is nog geen € 12 per maand. Vergelijk dat eens met andere hobby's!
Hoe verder?
------ Neem contact op met een van de leden, kom naar onze vrijdagse repetitieavond 
     of neem contact op met onze secretaris (046 437 81 52 of secretariaat@beekerliedertafel.nl
Nog andere vragen? ------ Vragen stellen kan via e-mail (info@beekerliedertafel.nl) of een MBL-lid