Geachte muziekliefhebber,

Om ons sociale netwerk uit te breiden nodigen wij u uit om lid te worden van onze Vriendenclub.

Wat betekent het lidmaatschap van de Vriendenclub van Mannenkoor Beeker Liedertafel?

Voor een bedrag van € 25,– per jaar/per Vriendenclublid ontvangt u 25 % korting op alle entreeprijzen voor door MBL georganiseerde concerten inclusief het Kerstconcert.
Tevens wordt u aan het begin van het jaar middels nieuwsbrieven en flyers op de hoogte gehouden van onze concerten en andere activiteiten.

Voor u als muziekliefhebber fijn om alle data reeds in uw agenda te noteren.

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons steunen, wordt dan lid!

Aanmelding kan via het invullen van het inschrijfformulier.

Belangrijke gegevens:

Inschrijfformulier inleveren bij of opsturen naar:
Rob van de Kleut,
Secretaris Mannenkoor Beeker Liedertafel,
Carmelstraat 6, 6191 VS Beek.
Tel.: 046-4378152
Emailadres: vriendenclub@beekerliedertafel.nl

Bankrekeningnummer: NL83RABO0129342823
Mannenkoor Beeker Liedertafel, i.z.Vriendenclub, o.v.v. “contributie”.

Wij verheugen ons op uw lidmaatschap!

VRIENDENCLUB
Mannenkoor Beeker Liedertafel